Ouder- en kindcoaching

Soms kan het zijn dat een kind last heeft van bijvoorbeeld boosheid, faalangst, heimwee, of andere lastige gevoelens. Ook kan het zijn dat het kind zich gedraagt op een manier die onwenselijk is, voor zichzelf, maar ook voor de omgeving. Mijn visie is dat achter dit gedrag altijd een behoefte schuilt. Dit kan van alles zijn: angst, onzekerheid, boosheid, verdriet of onverwerkte gebeurtenissen. Het is soms een gepuzzel om achter deze behoefte te komen. Hier ondersteun ik graag in. 

Ik coach een kind vanaf 7 jaar zo veel mogelijk samen met één van de ouders. Waarom? Omdat ouders en kinderen bij elkaar horen en de ouder de beste coach van zijn kind is. Hierdoor kan de coaching meestal van korte duur zijn.